τ. 26510 38733 / f. 26510 77597 / @. info@filtremporiki.gr

/// ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

/// ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Χρησιμοποιήσυε τα παρακάτω στοιχεία ή την φόρμα επικοινωνίας για οποιαδήποτε σχετική ερώτηση ή παραγγελία.


Δ/νση: Λ.Γράμμου 38, Ιωάννινα
Τηλ: 26510 38733
Fax: 26510 77597
Website: http://www.filtremporiki.gr
Email: info@filtremporiki.gr

/// ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

www.filtremporiki.gr | info@filtremporiki.gr